ЦСОП

Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

 

Добре дошли в официалния уебсайт на

Център за специална образователна подкрепа

 град Каварна

   Център за специална образователна подкрепа гр. Каварна е специализирано заведение за обучение,възпитание, рехабилитация и терапевтична подкрепа на деца с умерена умствена изостаналост.

   Обучението на учениците се осъществява по индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми, разработени от високо квалифицирани специалисти.

   Наши приоритети са:

   - развитие на емоционалната интелигентност на учениците;

   - повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;

   - повишаване ефективността на извънкласните мероприятия;

   - усъвършенстване на работата с деца с множество увреждания.