ЦСОП

Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

 

Добре дошли в официалния уебсайт на

Център за специална образователна подкрепа

 град Каварна

   Център за специална образователна подкрепа гр. Каварна е специализирано заведение за обучение,възпитание, рехабилитация и терапевтична подкрепа на деца с умерена умствена изостаналост.

   Обучението на учениците се осъществява по индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми, разработени от високо квалифицирани специалисти.

   Наши приоритети са:

   -подготовка, обучение и социализация на децата и учениците с интелектуални затруднения и множество увреждания;

   -оптимално развитие на силните страни и способности;

   -развитие на емоционалната интелигентност на учениците;

   -коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;

   -стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация;

   -усъвършенстване на работата с деца с множество увреждания.