ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

Преподаватели

Деспина Петрова Дамянова старши учител

Тамара Ивановна Куюмджиева старши учител

Ирена Иванова Цонкова старши учител

Антоанета Върбанова Иванова старши учител

Севданка Кръстева Паскалева - старши възпитател

Мария Велева Катранджиева - старши възпитател

Димитър Филев Димов -старши възпитател

Наталия Иванова Иванова  соц. педагог