ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

Преподаватели

Юрий Георгиев Сотиров старши учител

Ирена Иванова Цонкова старши учител

Антоанета Върбанова Иванова старши учител

Димитър Филев Димов -старши възпитател

Наталия Иванова Иванова - старши учител