ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна