ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

Паралелки

Център за специална образователна подкрепа град Каварна  приема деца и ученици със СОП

от подготвителна група на детската градина до XII клас. Паралелките с професионално обучение са от VIII до X клас вкл.

Децата в подготвителна група са записани в ЦДГ"Детелина" град Каварна , а се обучават в изнесена група в ЦСОП град Каварна.

Учениците от първи до седми клас включително са записани в ОУ"Йордан Йовков" град Каварна, а се обучават в изнесени паралелки в ЦСОП Каварна.

Учениците от VIII - X клас са записани в професионална паралелка в СУ"Христо Смирненски" с.Оброчище и се обучават в изнесени паралелки в ЦСОП град Каварна.

Учениците от XI и XII клас са записани в СУ"Христо Ботев" град Балчик и се обучават в изнесени паралелки в ЦСОП град Каварна.

Всички документи се издават от  ЦДГ и училищата, в които децата и учениците са записани.