ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

Срокове за кандидатстване и прием

Деца и ученици, отговарящи на условията и с нужните документи се приемат до 15 септември на съответната учебна година за първия учебен срок или до началото на втория учебен  срок на съответната учебна година, а в случай на необходимост по преценка на РЦПППО и в други срокове. 

Срокове за кандидатстване и прием - Изображение 1