ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

За нас

В ЦСОП град Каварна се обучават деца и ученици със специални образователни потребности от подготвителна група до XII клас. Учебно-възпитателният процес е организиран в изнесени паралелки на ДГ, ОУ и СУ. Формите на обучение са дневна и индивидуална. Обучението е целодневно - задължителни учебни занятия до обяд и организиран отдих и спорт, занимания по интереси, часове за самоподготовка  след обяд и се осъществява от специалисти олигофренопедагози, арт терапевт, социален педагог и психолог. Оборудвани са сензорна стая, стаи за игри, за театър, за обучение по БДП, физеотерапия и др. Центърът осъществява професионално обучение за придобиване на I степен на ПК и разполага с кабинет по практика. ЦСОП  разполага с голяма сграда, състояща се от учебен корпус, физкултурен салон, кухненски блок и общежитие, където се настаняват ученици от други населени места. 

Център за специална образователна подкрепа град Каварна е държавен и се финансира от Министерството на образованието и науката.