ЦСОП
Център за специална образователна подкрепа - град Каварна

история

Център за специална образователна подкрепа град Каварна е приемник на помощно училище-интернат "Любен Каравелов", което започва своята дейност в далечната 1957 година. През 1968 г. училището се премества в новопостроената сграда, която и до сега приютява деца със специални образователни потребности. Във времето назад в училището са се обучавали деца от първи до осми клас. По-късно е започнало и професионалното обучение в девети и десети клас. Учебната 2017/2018 година е първата в която започва работа ЦСОП град Каварна като център за подкрепа на личностното развитие, създаден по реда на ЗПУО. Центърът извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, които се обучават по индивидуални планове и индивидуални учебни програми. В момента в центъра се обучават деца и ученици на изнесено обучение от подготвителна група до XII клас. Обучението и терапевтирането се извършва в добре обзаведени класни стаи и оборудвани специализирани кабинети - за развитие на езиково-говорните и комуникативни умения , за психо-социалната интервенция на емоции и поведение, арт занимания, мултисензорна стая, стаи на играчките, за куклен театър, за ЛФК, за обучение по БДП и др. За първи път е налична и  индивидуална форма на обучение, в домашни условия.